Posiedzenia komisji Rady Miasta Zgierza - luty 2020 r.


  • Komisja Rewizyjna - 17.02.2020 r., godz. 16.15, Urząd Miasta Zgierza, sala 110,
  • Komisja Spraw Obywatelskich, 18.02.2020 r., godz. 15.00, Urząd Miasta Zgierza, sala 110,
  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 19.02.2020 r., godz. 16.00, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Wschodnia 2,
  • Komisja Inicjatyw Gospodarczych, 20.02.2020 r., godz. 16.00, Urząd Miasta Zgierza, sala 110,
  • Komisja Statutowo – Prawna, 24.02.2020 r., godz. 15.30, Urząd Miasta Zgierza, pok. 109,
  • Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 24.02.2020 r., godz. 16.15, Urząd Miasta Zgierza, sala 114,
  • Komisja Budżetu i Finansów, 25.02.2020 r., godz. 16.00, Urząd Miasta Zgierza, sala 110,
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, 26.02.2020 r., godz. 16.15, Urząd Miasta Zgierza, sala 110.

Data publikacji: 2020-02-12 12:00