Ogłoszenie o przetargu - zbycie lokali mieszkalnych


Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16. pok. 114 odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu): Zgierz, Plac Kilińskiego 7 m. 8, Zgierz, ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2020-02-20 11:45