Rekrutacja do żłobka miejskiego


Rekrutacja do Miejskiego Żłobka została wyznaczona na 22.04.2020 r. i będzie dokonywana na podstawie kart zgłoszenia składanych w ciągu roku.


Wyniki będą udostępnione 15 maja 2020 r. w siedzibie placówki.

Data publikacji: 2020-02-24 13:03