Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Pana Waldemara Maślankowskiego działającego z upoważnienia PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę dwuprzęsłowego obiektu mostowego nad rzeką Bzurą i ciekiem bez nazwy wraz z umocnieniem skarp i dna cieków powyżej i poniżej obiektu mostowego na działce nr 220/8 w Zgierzu, woj. łódzki, powiat zgierski w ramach projektu pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Bzurą w km 15,045 linii kolejowej nr 160 Łódź - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków".

Treść obwieszczenia (plik pdf)
Data publikacji: 2020-03-04 11:33