Raport końcowy o realizacji programu polityki zdrowotnej


Zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) został sporządzony raport końcowy z realizacji Programu profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców Zgierza w wieku 60+”.

Raport końcowy (plik pdf)
Data publikacji: 2020-03-18 13:44