Zamknięcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


Informuje się mieszkańców miasta Zgierza, że ze względu na wyjątkową sytuację społeczną w kraju, wywołaną rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-Co-2, wywołującego chorobę COVID-19,od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania zamknięty zostaje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a.

W związku z powyższym mieszkańcy Zgierza proszeni są o czasowe powstrzymanie się z odwożeniem odpadów komunalnych do tej placówki.
Data publikacji: 2020-03-20 10:52