Odwołanie przetargów na zbycie lokali mieszkalnych


Prezydent Miasta Zgierza odwołuje przetargi na zbycie lokali mieszkalnych ustalone na dzień 25.03.2020 r.

- Plac Kilińskiego 7 m. 8, ul. ks. Rembowskiego 47/49 m. 11- ul. Śniechowskiego 24C m. 27
Data publikacji: 2020-03-24 16:08