Komunikat w sprawie wniosków CEiDG


Z uwagi na przepis dotyczący konieczności potwierdzenia tożsamości osoby składającej w wybranym urzędzie gminy (miasta) papierowy wniosek o wpis do CEIDG, uprzejmie informujemy, że wnioski papierowe CEIDG-1 składane w biurze podawczym (wrzucane do wystawionego pojemnika), oznaczone treścią: „WNIOSEK ROBOCZY” lub wysłane pocztą bez notarialnego poświadczenia podpisu wnioskodawcy, nie mogą być wprowadzone do bazy CEIDG z uwagi na niemożliwość identyfikacji tożsamości wnioskodawcy.
Zaleca się składanie wniosków w CEIDG przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: (42) 714-31-41 lub (42) 714-31-42.

Data publikacji: 2020-03-26 14:34