Okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w wyznaczonych miejscach w Zgierzu (aktualizacja miejsc)


Mimo zamkniętego, z powodu epidemii, targowiska miejskiego, okoliczni rolnicy będą mogli sprzedawać w Zgierzu płody rolne!

Prezydent Miasta Zgierza podjął decyzję o wyznaczeniu 28 miejsc, w których rolnicy będą prowadzić handel. Sprzedający zostali zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w okresie epidemii (oraz utrzymywania czystości i porządku).

Handlującym udostępniono miejsca należące do Miasta nieodpłatni.

Do piątku 3 kwietnia podpisano już 15 umów, a 7 kwietnia kolejne 7.

Lokalizacje wyznaczone na prowadzenie handlu przez producentów żywności (już podpisane umowy):
- plac Kilińskiego (2 stanowiska przy zajezdni krańcówce tramwajowej i 2 przy fontannie
- ul. Długa 1 (okolice przystanku "Dołek")
- ul. Długa (przy wejściu do parku miejskiego)
- ul. Długa 39 (okolice Młyna)
- ul. Długa 61/65 (okolice skrzyżowania z ul. Skłodowskiej Curie)
- ul. Cezaka (przy skrzyżowaniu z ul. Dubois)
- ul. Targowa 2 (naprzeciwko targowiska)
- ul. Targowa (parking przy cmentarzu)
- ul. Suchowolca (przy ul. Gałczyńskiego)
- ul. Gałczyńskiego (przy ul. Bazylijskiej)
- ul. Gałczyńskiego 31 (naprzeciwko sklepu "Mila")
- ul. Kościuszki 2 (naprzeciwko łaźni miejskiej)
- ul. Kolejowa 3 (okolice dworca)
- ul. Czarna 3-9 (Kurak)
- ul. Witkacego (okolice sklepu "Mila")
- plac Jana Pawła II (przed UMZ)
- ul. 1 Maja 67a (okolice skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich)
- ul. Targowa 1 (parking przy cmentarzu) - drugie stanowisko w tej lokalizacji

Komunikat UMZ

Data publikacji: 2020-04-03 20:02