Terapeuci od spraw uzależnień do dyspozycji


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że terapeuci uzależnień będą do Państwa dyspozycji i można się z nimi kontaktować telefonicznie.

W związku z koniecznością wprowadzenia działań prewencyjnych mających na celu minimalizację zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa CODVID – 19 informujemy, że terapeuci uzależnień będą do Państwa dyspozycji i można się z nimi kontaktować telefonicznie:
  1. Pani Ewa Dłużny tel. 882 142 531, każdy czwartek w godzinach 16-19 (przyjmuje rodziny osób uzależnionych)
  2. Pan Józef Grzelak tel .509 529 853, każdy czwartek w godzinach 17-20 (osoby uzależnione) oraz co druga sobota punkt konsultacyjny od 9 do 11 (przyjmuje osoby uzależnione i rodziny osób uzależnionych)
  3. Pani Anna Rzepa tel. 668 085 818, dwie ostatnie soboty w miesiącu w godzinach 8-18 (osoby uzależnione)
Data publikacji: 2020-04-10 21:17