Utrudnienia w ruchu


Uprzejmie zawiadamiamy, iż od dnia 20.04.2020r. planowane jest rozpoczęcie robót na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Długiej do ul. 3-go Maja w ramach inwestycji pn. „Wykonanie modernizacji ulicy Narutowicza w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Pierwsza faza robót obejmie przebudowę chodników.
Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
Dla zachowania bezpieczeństwa prosimy o szczególną ostrożność zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami.
Data publikacji: 2020-04-16 15:30