Termin opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 31.05.2020 r.


Termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W związku z terminem do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych upływającym w dniu 31 maja 2020 roku, uprzejmie informujemy o możliwości uiszczenia tej opłaty jedynie przelewem na rachunek Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 w wysokości ustalonej na podstawie złożonego oświadczenia w styczniu 2020 roku o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 42 714 31 42


Komunikat UMZ
Data publikacji: 2020-04-30 09:55