Targowisko miejskie czynne od soboty


Targowisko Miejskie “Mój rynek” w Zgierzu zostaje otwarte od 2 maja 2020 r. dla handlu rolniczego i sadowniczego z ustalonymi tymczasowymi zasadami jego funkcjonowania w czasie pandemii.

Tymczasowe zasady funkcjonowania Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" przy ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu:

1. Targowisko Miejskie “Mój rynek” w Zgierzu zostaje otwarte dla handlu rolniczego i sadowniczego.
2. Targowisko Miejskie “Mój rynek” w Zgierzu czynne jest w dniach i godzinach: wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00, w soboty w godzinach 8.00 do 13.00.
3. Wjazd i wyjazd handlujących na teren Targowiska Miejskiego “Mój rynek” w Zgierzu odbywają się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
4. Wjazd na teren Targowiska Miejskiego “Mój rynek”w Zgierzu w dniu handlowym, celem przygotowania stoiska do sprzedaży, możliwy jest od godziny 7.00 do 7.30.
5. Handlujący rozkładają swoje stanowiska handlowe tylko w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez Zarządcę Targowiska Miejskiego „Mój rynek” w Zgierzu.
6. Handlujący przy wjeździe na teren Targowiska Miejskiego „Mój rynek” w Zgierzu. okazują zarządcy targowiska, iż posiadają niezbędne środki konieczne do zachowania bezpieczeństwa tj. maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk. Rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji handlujący zapewnia również kupującym.
7. Handlujący zobowiązani są do wygrodzenia stoisk handlowych w sposób uniemożliwiający kupującym dotykania towaru (wyznaczenie strefy ochronnej).
8. Na terenie Targowiska Miejskiego „Mój rynek” w Zgierzu zachować należy wszystkie postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2020 r. oraz związane z nim zalecenia Zarządcy Targowiska Miejskiego „Mój rynek” w Zgierzu.
9. Teren Targowiska Miejskiego „Mój rynek” w Zgierzu zostanie ogrodzony w sposób umożliwiający Zarządcy kontrolowanie ilości osób przebywających na terenie Targowiska Miejskiego „Mój rynek” w Zgierzu.

Komunikat
Prezesa Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w ZgierzuData publikacji: 2020-04-30 12:17