Od 9 maja otwarty PSZOK


Od soboty, 9 maja 2020 r. będzie czynny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3a.

Z uwagi na stan epidemii na terenie PSZOK mieszkańcy muszą przestrzegać poniższych zasad: 

  • korzystający z PSZOK mogą wysiąść z pojazdu tylko i wyłącznie w celu wyładowania odpadów;
  • na terenie PSZOK może znajdować się tylko jeden pojazd, z którego korzystający pozbywają się odpadów. Pozostałe pojazdy czekają w kolejce na wjazd, aż pierwszy pojazd skończy wyładowywanie odpadów;
  • zarówno korzystający z PSZOK, jak i pracownicy obsługujący PSZOK zobowiązani są mieć założone maseczki i rękawice ochronne;
  • odległość pomiędzy pracownikiem a osobą dostarczającą odpady powinna wynosić minimum 2 m;
  • w celu sprawnego funkcjonowania PSZOK prosimy o uprzednie przygotowanie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie miasta Zgierza.

Pozostałe zasady funkcjonowania PSZOK pozostają zgodne z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zgierzu.

Z uwagi na ponowne uruchomienie PSZOK, może dochodzić do koncentracji osób w jego obrębie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Data publikacji: 2020-05-08 11:11