Komunikat dot. opieki przedszkolnej w Zgierzu


Po analizie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. oraz stopnia przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o zapewnieniu działań opiekuńczych i ponownym otwarciu z dniem 18 maja 2020 r. następujących placówek:

 • Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu – 40 miejsc, 
 • Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu – 20 miejsc, 
 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu – 24 miejsca,
 • Miejskie Przedszkole nr 7 w Zgierzu – 12 miejsc, 
 • Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu – 10 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 9 w Zgierzu – 11 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu – 24 miejsca, 
 • Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu – 30 miejsc, 
 • Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu – 20 miejsc, 
 • Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu – 12 miejsc, 
 • Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu – 10 miejsc, 
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Zgierzu – 12 miejsc, 
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu – 12 miejsc, 
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu – 11 miejsc, 
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu – 12 miejsc. 

Wyżej podana liczba miejsc, stanowi maksymalną ilość dzieci jaka może zostać przyjęta ze względów organizacyjnych i sanitarnych od dnia 18 maja 2020 roku i może ulegać zmianom. 

Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez placówkę jest złożenie w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenia o objęcie dziecka opieką przedszkolną do dnia 14 maja 2020 r. do godziny 15:00. 

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia (zgodnego ze wzorem obowiązującym w placówce) przesłanego na adres e-mail placówki lub w sposób uzgodniony z dyrektorem.

O kolejnych zmianach w ilości dostępnych miejsc oraz poszerzeniu ilości otwieranych placówek będziecie Państwo na bieżąco informowani z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem stron internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie miasta Zgierza. 

***

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do 8. roku życia zostaje wydłużony do 24 maja - Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS)

Data publikacji: 2020-05-12 08:51