Targowisko miejskie czynne również dla handlu przemysłowego i chemicznego od 13.05.2020 r.


Od dnia 13 maja 2020 otwieramy Targowisko Miejskie "Mój rynek" w Zgierzu również dla handlu przemysłowego i chemicznego.

Targowisko Miejskie “Mój rynek” w Zgierzu będzie czynne:
-  we wtorki, piątki (w godz. 8.00-16.00) i soboty (w godz. 8.00- 13.00.) dla handlu rolniczego i sadowniczego oraz
- w środy i czwartki (w godz.8.00-16.00) dla handlu przemysłowego i chemicznego.

Tymczasowe zasady funkcjonowania Targowiska Miejskiego „Mój Rynek" przy ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu

1. Targowisko Miejskie "Mój rynek"w Zgierzu zostaje otwarte dla handlu rolniczego, sadowniczego i spożywczego oraz przemysłowego i chemicznego.
2. Handel artykułami rolniczymi, sadowniczymi i spożywczymi odbywać się będzie następujących dniach i godzinach : wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00, w soboty w godzinach 8.00 do 13.00.
3. Handel artykułami przemysłowymi i chemicznymi odbywać się będzie w środy i czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00.
4. Wjazd i wyjazd handlujących na teren Targowiska Miejskiego "Mój rynek"w Zgierzu odbywają się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Wjazd na teren Targowiska Miejskiego "Mój rynek"w Zgierzu w dniu handlowym, celem przygotowania stoiska do sprzedaży, możliwy jest od godziny 6.00 do 7.30.
6. Handlujący rozkładają swoje stanowiska handlowe tylko w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez Zarządcę Taryowiska Miejskiego „Mój rynek" w Zgierzu.
7. Handlujący przy wjeździe na teren Targowiska Miejskiego „Mój rynek" w Zgierzu, okazują zarządcy targowiska, iż posiadają niezbędne środki konieczne do zachowania bezpieczeństwa tj. maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk. Rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji handlujący zapewnia również kupującym.
8. Handlujący zobowiązani są do wygrodzenia stoisk handlowych w sposób uniemożliwiający kupującym dotykania towaru (wyznaczenie strefy ochronnej).
9. Na terenie Targowiska Miejskiego „Mój rynek" w Zgierzu zachować należy wszystkie postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. oraz związane z nim zalecenia Zarządcy Targowiska Miejskiego „Mój rynek" w Zgierzu.
10. Teren Targowiska Miejskiego „Mój rynek" w Zgierzu będzie zorganizowany w sposób umożliwiający Zarządcy kontrolowanie ilości osób przebywających na terenie Targowiska Miejskiego „Mój rynek" w Zgierzu.

Komunikat
Prezesa Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zgierzu

Data publikacji: 2020-05-12 15:58