Zmiany organizacji ruchu drogowego związane z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują o planowanych zmianach organizacji ruchu drogowego w następstwie realizowanych kolejowych projektów inwestycyjnych na terenie Miasta Zgierza.

Działania inwestycyjne są realizowane w ramach projektu inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz od km 56,773 do km 66,664 linii kolejowej nr 15 i od km 12,980 do km 14,204 linii kolejowej nr 16" realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno".

Szczegółowe informacje, dotyczące planowanych w najbliższym czasie zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Zgierza, związanych z realizacją ww. projektu inwestycyjnego:

 • odnośnie przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Okulickiego: 
  Remont przejazdu w ul. Okulickiego zaplanowany jest w dniach 11.05. - 18.05.2020 r.

 • odnośnie przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK91 - ul. Łódzką w Zgierzu: 
  Prace na wiadukcie kolejowym w ciągu ul. Łódzkiej (DK 91) wymagają wprowadzenia ograniczeń w dniach: 25.05.2020 - 07.06 2020 r. (maksymalny czas trwania utrudnień). 
  Ruch pod wiaduktem w czasie ograniczeń będzie prowadzony jednokierunkowo w kierunku Łodzi, objazd w kierunku Zgierza będzie prowadzony przez ul. Okulickiego.
  Utrudnienia nie dotyczą komunikacji zbiorowej - będzie ona prowadzona dwukierunkowo.
  Czytaj o objazdach w artykule "Ruch jednokierunkowy w rejonie wiaduktu - ul. Łódzka".

 • planowanego zamknięcia ulic Sosnowej i Iglastej w Zgierzu: 
  Prace na przejeździe w ul. Sosnowej zaplanowane są w miesiącu lipcu 2020 r.
 • odnośnie przebudowy wiaduktu kolejowego nad drogą krajową DK71 - ul. Długą w Zgierzu: 
  Prace na wiadukcie kolejowym w ciągu ul. Długiej (DK 71) wymagają wprowadzenia ograniczeń w ruchu na cały okres przebudowy wiaduktu.
  Od sierpnia 2020 r. do marca 2021 r. na długości obiektu będzie obowiązywał ruch wahadłowy.
  Komunikacja zbiorowa będzie prowadzona dwukierunkowo przez okres utrudnień w ruchu.

Data publikacji: 2020-05-15 12:03