Techniczna organizacja posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza


Prezydent Miasta Zgierza informuje Mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza, że należy każdorazowo uzgadniać ten fakt z Biurem Rady Miasta Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza wydał zarządzenie Nr 144/VIII/2020 w sprawie technicznej organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Zgierza odbywających się na terenie Urzędu Miasta Zgierza. 

W związku z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej   Urząd Miasta Zgierza funkcjonuje w ograniczonym zakresie. 

Posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta Zgierza, które organizowane są w trybie stacjonarnym na terenie Urzędu Miasta Zgierza, muszą odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zabezpieczenia osobistego przewidzianego w obecnych uregulowaniach prawnych i wytycznych  dotyczących COVID-19. 

Mieszkańcy oraz inne osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta Zgierza, które odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie Urzędu Miasta Zgierza, zobowiązane są do zgłoszenia swojego udziału w tych posiedzeniach do Biura Rady Miasta Zgierza - tel. 42 714 31 02 lub 42 714 31 65.

Mieszkańcy oraz inne osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w posiedzeniach sesji i komisji Rady Miasta Zgierza, które odbywają się w trybie stacjonarnym na terenie Urzędu Miasta Zgierza, zobowiązane są do przestrzegania środków ostrożności i zabezpieczenia osobistego oraz wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Urzędu Miasta Zgierza wyznaczonych do obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń.

Komunikat UMZ


Data publikacji: 2020-05-22 15:21