Komunikat dot. zajęć w zgierskich szkołach od 1 czerwca


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami szkół podstawowych, podjął decyzję o zapewnieniu od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej klas IV–VII realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej konsultacji ze wszystkich przedmiotów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Formę konsultacji (stacjonarnie lub poprzez nauczanie zdalne) ustalają dyrektorzy placówek.

Zgłoszenie skorzystania z konsultacji, poprzedzone zostaje kontaktem z nauczycielami placówki w celu ustalenia terminu i formy ich realizacji.

Jednocześnie informujemy, iż kontynuowane będą dotychczas podjęte działania zgodnie z przyjętymi i publikowanymi we wcześniejszych komunikatach procedurami.

Data publikacji: 2020-05-27 14:45