Dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej - edycja II (dodatkowy nabór wniosków)


Gmina Miasto Zgierz realizuje zadanie pn: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2021 r. mogą złożyć wniosek w terminie od 8 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.

Komunikat UMZ
Data publikacji: 2020-06-04 11:35