Rolniku zgłoś zwierzęta przez Internet!


Portal IRZplus jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet.

Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób składania zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w biurze powiatowym ARiMR.

Portal IRZplus umożliwia:
1.    Składanie dokumentów IRZ dotyczących:
•    rejestracji siedziby stada,
•    rejestracji zwierząt gospodarskich oznakowanych,
•    rejestracji zdarzeń przemieszczeń zwierząt wraz z wydrukiem potwierdzenia złożenia dokumentu,
•    zamówienie numerów kolczyków i ich duplikatów dla bydła, owiec i kóz,
•    zamówienie drugiego numeru kolczyka dla owiec albo kóz,
•    zamówienie duplikatów paszportu dla bydła
2.    Przegląd danych zwierząt, zdarzeń i siedzib stad
3.    Dodatkowe ułatwienia:
•    zarządzanie uprawnieniami pracowników posiadacza zwierząt
•    import danych z komputera użytkownika w zakresie przemieszczeń zwierząt
•    eksport danych do pliku CSV do dalszego wykorzystania
•    wydruki list: zwierząt, zdarzeń i siedzib stad w formie PDF
•    obsługę propozycji zgłoszeń / zdarzeń zwierzęcych wstawionych przez pracownika ARiMR
•    wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowych powiadomień o propozycjach zgłoszeń / korekt
•    zgłoszenie oznakowania lochy indywidualnym numerem identyfikacyjnym
•    zgłoszenie przemieszczenia lochy z indywidualnym oznakowaniem
•    zgłoszenie padnięcia, zabicia, uboju gospodarczego lochy
•    przeglądanie danych dotyczących indywidualnie oznakowanych loch

Więcej informacji można uzyskać:
•    na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl  zakładka IRZ (https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html)
•    w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
•    pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
•    wysyłając wiadomość: na adres: info@arimr.gov.pl

ARiMR
Data publikacji: 2020-06-10 12:54