Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 19.06.2020 r. Znak: WA.RUZ.4210.85.2020.AŻ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych.

Treść ogłoszenia (plik pdf.)
Data publikacji: 2020-06-26 15:28