Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa (II tura)


w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie podmiotowej BIP
Data publikacji: 2020-06-29 15:57