Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawy elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2020 r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-01-15 2020-02-03 12:45 2020-02-03 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-01-15 13:27 3698.46 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-01-15 13:27 970.58 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-01-15 13:27 864.95 KB 
dokument Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia
2020-01-15 13:27 1786.8 KB 
dokument Formularz oferty
2020-01-15 13:27 92.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-01-15 13:27 80.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-01-15 13:27 56 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej
2020-01-15 13:27 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-01-15 13:27 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-01-15 13:27 58 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-01-15 13:27 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - wykaz robót
2020-01-15 13:27 38.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-01-15 13:27 47 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-01-15 13:27 43 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-01-15 13:27 183 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-02-11 11:42 403.65 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-02-03 13:35 379.96 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.