Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-03-17 2020-03-25 12:45 2020-03-25 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-03-17 12:10 2718.47 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-03-17 12:10 964.1 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-03-17 12:10 412.6 KB 
dokument Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia
2020-03-17 12:10 1384.91 KB 
dokument Formularz oferty
2020-03-17 12:10 91 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-03-17 12:10 94 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-03-17 12:10 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-03-17 12:10 43.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-03-17 12:10 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-03-17 12:10 58 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-03-17 12:10 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-03-17 12:10 43.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-03-17 12:10 49 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-03-17 12:10 41.5 KB 
dokument Wzór umowy
2020-03-17 12:10 1208.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-04-30 10:03 235.18 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-03-25 14:06 377.83 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.