Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, działkach miejskich i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-05-08 2020-05-18 12:45 2020-05-18 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-05-08 12:22 2801.81 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-05-08 12:22 958.55 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-05-08 12:22 766.82 KB 
dokument Załącznik nr 1
2020-05-08 12:22 51.76 KB 
dokument Załącznik nr 2
2020-05-08 12:22 13.27 KB 
dokument Formularz oferty
2020-05-08 12:22 92.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-05-08 12:22 49 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-05-08 12:22 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-05-08 12:22 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-05-08 12:22 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-05-08 12:22 58 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-05-08 12:22 41.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-05-08 12:22 45.5 KB 
dokument Wzór umowy
2020-05-08 12:22 1076.11 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-05-08 12:22 58.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-05-28 13:30 365.65 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-05-18 13:29 379.74 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.