BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Prace budowlane na elewacji budynku dawnej Szkoły Parafialnej w Zgierzu przy ul. Długiej 33 - elewacja szczytowa od ul. Narutowicza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-28 2019-09-12 12:45 2019-09-12 13:00
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-28 2019-09-16 12:45 2019-09-16 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 241.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od granicy administracyjnej miasta Łódź (rejon pętli tramwajowej „Helenówek”) do węzła rozjazdowego Kurak (skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i 1 – go Maja) w ramach zadania: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-21 2019-09-26 12:45 2019-09-26 13:00
Uwagi:Zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamieszczono Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach wraz z nowymi załącznikami do OPZ.Zamieszczono pytania i odpowiedzi. Dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Rewitalizacja obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu wraz z uzupełnieniem sieci powiązań zielonych w przestrzeni miejskiej – budynki: ul. Narutowicza 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 28, 35 w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” w Zgierzu. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-08-07 2019-08-22 12:45 2019-08-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych” w ramach przyznanych środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-31 2019-08-19 12:45 2019-08-19 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Zgierzu” w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-24 2019-08-12 12:45 2019-08-12 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2019/2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-16 2019-07-26 12:45 2019-07-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Badanie i ocena ofert Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Zabezpieczenie i wymiana części substancji zabytkowego muru ceglanego wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – prace ratownicze – etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-12 2019-07-29 12:45 2019-07-29 13:00
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 482.000,00 zł (z VAT)
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przywrócenie funkcji (odbudowa) budynku mieszkalnego, po wybuchu gazu, zlokalizowanego na terenie „Miasta Tkaczy”, w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-07-03 2019-07-22 12:45 2019-07-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRACE BUDOWLANE NA ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PARAFIALNEJ W ZGIERZU PRZY UL. DŁUGIEJ 33 – ELEWACJA SZCZYTOWA OD UL. NARUTOWICZA Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-06-24 2019-07-15 12:45 2019-07-15 13:00
Uwagi:1. Postępowanie jest prowadzone dla: Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu ul. Spacerowa 2, 95-100 Zgierz 2.KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 67.000,00 zł z VAT
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: REALIZACJA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, PN.:„REKREACJA PRZED MALINKĄ” ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY DOLNEJ 47 W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-27 2019-06-11 12:45 2019-06-11 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 212.000,00 zł z VAT. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-20 2019-06-04 12:45 2019-06-04 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 209.000,00 zł z VAT
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-06 2019-05-21 12:45 2019-05-21 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-25 2019-05-10 12:45 2019-05-10 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2.294.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Rewitalizacja obiektu „Starego Młyna” w Zgierzu, jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-25 2019-05-17 12:45 2019-05-17 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 8 191.000,00 zł z VAT, w tym: a) w 2019 r. do 1.000.000,00 zł; b) w 2020 r. 7.191.000,00 zł Zamieszczono: 1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie modernizacji ulicy Narutowicza w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-19 2019-05-08 13:45 2019-05-08 14:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2.695.000,00 zł z VAT. Zamieszczono zmianę treści SIWZ. Zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-10 2019-04-25 12:45 2019-04-25 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 209.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj, pn.:„Rekreacja przed Malinką”, zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 47 w Zgierzu. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-08 2019-04-29 12:45 2019-04-29 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 206.000,00 zł z VAT. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-04 2019-04-24 13:45 2019-04-24 14:00
Uwagi:1. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 1.000.000,00 zł z VAT. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa zbiornika kąpielowego wraz z systemem podczyszczania wód napływowych i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, modernizacja obiektów hydrotechnicznych – jazów oraz budowa pomostów dla wędkarzy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-04 2019-04-19 12:45 2019-04-19 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2 700.000,00 zł z VAT(poprawa oczywistej omyłki rachunkowej).Zakres przedmiotowy pozostaje bez zmian.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

--- strona 3 z 35 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.