BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Plan zamówień
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Wiecej...
Data publikacji: 2021-02-22

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-30 2021-01-11 12:45 2021-01-11 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2021r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-30 2021-01-15 12:45 2021-01-15 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym/destruktem asfaltowym/kamieniem naturalnym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-28 2021-01-12 12:45 2021-01-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb remontu dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w roku 2021 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-21 2020-12-29 12:45 2020-12-29 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku 2021 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-11 2020-12-21 12:45 2020-12-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” oraz „Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu – zamówienie powtórzone do zamówienia znak sprawy PŚ.271.28.2019” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-11-24 2020-12-07 12:45 2020-12-07 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zmiana treści SIWZ. 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 4. Zmiana treści SIWZ II
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-11-17 2020-12-04 12:45 2020-12-04 13:00
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienie i zmiana SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Doposażenie infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-11-12 2020-11-20 12:45 2020-11-20 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-10-01 2020-10-20 12:45 2020-10-20 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Małgorzata Garus

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ulicy Orzechowej w Zgierzu. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-09-30 2020-10-19 12:45 2020-10-19 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Małgorzata Garus

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, wraz z chodnikami, parkingami, placami, oraz ścieżkami rowerowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie zimowym - 2020/2021. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-09-28 2020-10-06 12:45 2020-10-06 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w ramach zadania „Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu”. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-09-09 2020-09-18 12:45 2020-09-18 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: poniżej 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W RAMACH ZADANIA „ODWODNIENIE OSIEDLA RUDUNKI W ZGIERZU". Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-08-25 2020-09-02 12:45 2020-09-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap II: remont konserwatorski elewacji północnego skrzydła transeptu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-07-13 2020-07-28 12:45 2020-07-28 13:00
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny w Zgierzu
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II” – część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-07-07 2020-07-22 12:45 2020-07-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do: 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-29 2020-07-14 12:45 2020-07-14 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Małgorzata Garus

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Norwida, ulica Reja Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-25 2020-07-13 12:45 2020-07-13 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Małgorzata Garus

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II” – część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-18 2020-07-03 12:45 2020-07-03 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Jagiełły w Zgierzu na odcinku od ulicy Letniej do posesji nr 25 w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Jagiełły” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-01 2020-06-16 12:45 2020-06-16 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

--- strona 1 z 35 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.