Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Norwida, ulica Reja
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-11-17 2020-12-04 12:45 2020-12-04 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-11-17 13:49 3697.35 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2020-11-27 10:10 233.97 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-11-17 13:49 932.9 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-11-17 13:49 509.31 KB 
dokument Załącznik nr 1
2020-11-17 13:49 981.1 KB 
dokument Załącznik nr 2
2020-11-17 13:49 2280.57 KB 
dokument Załącznik nr 3
2020-11-17 13:49 557.15 KB 
dokument Formularz oferty
2020-11-17 13:49 94 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-11-17 13:49 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-11-17 13:49 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-11-17 13:49 88 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-11-17 13:49 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-11-17 13:49 39 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-11-17 13:49 59.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-11-17 13:49 187.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-11-17 13:49 59.5 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2020-11-27 10:10 740.93 KB 
dokument Formularz oferty po zmianie
2020-11-27 10:10 101.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-12-21 15:05 466.35 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-12-04 14:11 585.82 KB 
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienie i zmiana SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.