Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym/destruktem asfaltowym/kamieniem naturalnym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-28 2021-01-12 12:45 2021-01-12 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-12-28 13:26 3658.95 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-12-28 13:26 921.28 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-12-28 13:26 948.77 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2020-12-28 13:26 885.94 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2020-12-28 13:26 860.35 KB 
dokument Formularz oferty
2020-12-28 13:26 93 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-12-28 13:26 49.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-12-28 13:26 56 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-12-28 13:26 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-12-28 13:26 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-12-28 13:26 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2020-12-28 13:26 58.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-12-28 13:26 39.5 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-12-28 13:26 49 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-12-28 13:26 488.38 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2021-02-05 12:39 411.18 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2021-01-12 14:27 446.83 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.