Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-12-30 2021-01-11 12:45 2021-01-11 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-12-30 14:23 2426.48 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-12-30 14:23 972.7 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-12-30 14:23 388.42 KB 
dokument Załącznik do OPZ
2020-12-30 14:23 1238.44 KB 
dokument Formularz oferty
2020-12-30 14:23 91.5 KB 
dokument Formularz cenowy
2020-12-30 14:23 94.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-12-30 14:23 56 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-12-30 14:23 45.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-12-30 14:23 89 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-12-30 14:23 59.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-12-30 14:23 58.5 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-12-30 14:23 44 KB 
dokument Potencjał techniczny
2020-12-30 14:23 48.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-12-30 14:23 42 KB 
dokument Wzór umowy
2020-12-30 14:23 1151.87 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2021-02-02 11:46 242.21 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2021-01-11 14:12 247.09 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.