BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2018 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-17 2018-02-02 12:45 2018-02-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2018 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-16 2018-01-24 12:45 2018-01-24 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Miasta Zgierza w 2018r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-16 2018-01-31 12:45 2018-01-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2018 roku Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-01-15 2018-01-30 12:45 2018-01-30 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.02.2018 r. - 31.01.2020 r. - Część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-12-20 2018-01-02 12:45 2018-01-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz w okresie 01.01.2018 r. - 01.01.2020 r. - Część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-12-07 2017-12-15 12:45 2017-12-15 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną” -etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-11-15 2017-12-01 12:45 2017-12-01 13:00
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-11-03 2017-11-20 12:45 2017-11-20 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-30 2017-11-14 12:45 2017-11-14 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników – rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną” - etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-26 2017-11-14 13:45 2017-11-14 14:00
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zmiana Opisu przedmiotu zamówienia.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - budowa kanalizacji deszczowej etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-25 2017-11-09 12:45 2017-11-09 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część II: Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – II etap, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu” oraz projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-20 2017-11-09 13:45 2017-11-09 14:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA POMNIKA STU STRACONYCH W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-18 2017-11-02 12:45 2017-11-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu - etap I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-10-16 2017-10-31 12:45 2017-10-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu – etap II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-25 2017-10-10 12:45 2017-10-10 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: BUDOWA DOJŚCIA DO PERONU PRZYSTANKU ZGIERZ – PÓŁNOC REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA PN.„BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO DWORCA ZGIERZ – PÓŁNOC” – CZĘŚĆ II Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-22 2017-10-09 12:45 2017-10-09 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA CZĘŚCI WEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY ULICY PIĄTKOWSKIEJ W ZGIERZU, NA TERENIE BYŁEJ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-21 2017-10-06 12:45 2017-10-06 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA. CZĘŚĆ III: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH: BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ PIŁKARSKIEGO, PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU, UL. 1 MAJA 63,W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. : „MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO HALI SPORTOWEJ MOSiR PRZY UL. WSCHODNIEJ ORAZ BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ZGIERZU” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-15 2017-10-04 12:45 2017-10-04 13:00
Uwagi:1.Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ. 2.Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: MODERNIZACJA OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA ZGIERZA. CZĘŚĆ I: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH, TERMOMODERNIZACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZASOBU KOMUNALNEGO ORAZ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA ZGIERZA”. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-09-11 2017-09-26 12:45 2017-09-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji znajdujących się na terenie miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-08-16 2017-08-28 12:45 2017-08-28 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.3.Załącznik potencjał wykonawczy po zmianie.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

--- strona 1 z 29 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.