BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-16 2018-12-03 12:45 2018-12-03 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Remont trybun w istniejącej hali sportowej na potrzeby zmiany sposobu użytkowania na halę lodową w ramach zadania: „Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – przebudowa niezbędnej infrastruktury” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – utworzenie tafli lodowej z zakupem niezbędnej infrastruktury”. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-07 2018-11-22 12:45 2018-11-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-18 2018-11-02 12:45 2018-11-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część V: Zaprojektowanie robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-15 2018-10-23 12:45 2018-10-23 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Czereśniowej z wyłączeniem chodników dla zadania pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Zgierzu” – etap II i III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-08 2018-10-24 12:45 2018-10-24 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: "Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników -rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną" -etap II oraz termomodernizacja hali łuczniczej i zapaśniczej. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-04 2018-10-19 12:45 2018-10-19 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY - „AKCJA ZIMA” Zimowe utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów , alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie zimowym 2018/2019. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-02 2018-10-10 12:45 2018-10-10 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-19 2018-10-04 12:45 2018-10-04 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz” w ramach poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-18 2018-09-26 12:45 2018-09-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni w zakresie zadania pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Zgierzu” – etap II i III. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-12 2018-09-27 12:45 2018-09-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-06 2018-09-21 12:45 2018-09-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej – wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-21 2018-09-05 12:45 2018-09-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-14 2018-08-31 12:45 2018-08-31 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: ”Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz”, w ramach podziałania VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-07 2018-08-30 12:45 2018-08-30 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-03 2018-08-20 12:45 2018-08-20 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-19 2018-08-03 12:45 2018-08-03 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-17 2018-08-01 12:45 2018-08-01 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-16 2018-07-31 12:45 2018-07-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2018/2019. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-11 2018-07-19 12:45 2018-07-19 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-06 2018-07-23 12:45 2018-07-23 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

--- strona 1 z 31 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.