BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do: 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Proboszczewice, ulica Boczna Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-29 2020-07-14 12:45 2020-07-14 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Norwida, ulica Reja Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-25 2020-07-13 12:45 2020-07-13 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Przyjmowanie ofert Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II” – część I Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-18 2020-07-03 12:45 2020-07-03 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Jagiełły w Zgierzu na odcinku od ulicy Letniej do posesji nr 25 w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Jagiełły” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-01 2020-06-16 12:45 2020-06-16 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych, działkach miejskich i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-05-08 2020-05-18 12:45 2020-05-18 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część IV: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków użyteczności publicznej: Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta Zgierza, w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza”. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-05-05 2020-05-21 12:45 2020-05-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-03-17 2020-03-25 12:45 2020-03-25 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Utworzenie na terenie miasta Zgierza Otwartych Stref Aktywności i Miejsc Integracji Społecznej w ramach: - zadania inwestycyjnego pn.: „Miejsca integracji społecznej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza”, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-03-12 2020-04-06 12:45 2020-04-06 13:00
Uwagi:1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę: 578.983,14 zł brutto. 2. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 Euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb remontu dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2020 roku Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-02-05 2020-02-13 12:45 2020-02-13 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2020 roku Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-01-20 2020-02-04 12:45 2020-02-04 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawy elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2020 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-01-15 2020-02-03 12:45 2020-02-03 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2020 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-01-13 2020-01-31 12:45 2020-01-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Zgierz na rok 2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-12-17 2019-12-30 12:45 2019-12-30 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie projektu i przebudowa zbiornika kąpielowego wraz z systemem podczyszczania wód napływowych i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, modernizacja obiektów hydrotechnicznych – jazów, budowa pomostów dla wędkarzy oraz wykonanie kompleksowego remontu toalety publicznej wraz z instalacją zew. wody i prądu, montaż poidełka oraz remont elewacji, nawierzchni i pomostów przy budynku hangaru na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-12-17 2020-01-13 12:45 2020-01-13 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt: - część I - w okresie 01.02.2020 r. - 31.03.2021 r. - część II - w okresie 02.01.2020 r. - 31.03.2021 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-11-19 2019-12-02 12:45 2019-12-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KS. JERZEGO KOWALCZYKA W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-11-12 2019-11-27 12:45 2019-11-27 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie rewitalizacji obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu – remont konserwatorski budynku Muzeum Miasta Zgierza w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-23 2019-11-14 12:45 2019-11-14 13:00
Uwagi:Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 14.273.631,00 złotych dla Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-23 2019-11-08 13:45 2019-11-08 14:00
Uwagi:Zamieszczono zmianę treści SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ul. Jagiełły Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-22 2019-11-06 12:45 2019-11-06 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Utworzenie na terenie miasta Zgierza Otwartych Stref Aktywności i Miejsc Integracji Społecznej w ramach: - zadania inwestycyjnego pn.: „Miejsca integracji społecznej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza”, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-16 2019-10-31 12:45 2019-10-31 13:00
Uwagi:Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 578.983,14 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

--- strona 1 z 34 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.