BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad robotami budowlano – montażowymi w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-21 2017-08-02 13:45 2017-08-02 14:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji znajdujących się na terenie miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-21 2017-08-02 12:45 2017-08-02 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017/2018 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-07-19 2017-07-27 12:45 2017-07-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-06-26 2017-07-12 12:45 2017-07-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: DOKOŃCZENIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH WEWNĄTRZ WIEŻY KOŚCIOŁA W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ „ WYKONANIE PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH WIEŻY KOŚCIOŁA FARNEGO pw. św. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W ZGIERZU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM KONDYGNACJI POZIOMU BALKONÓW DLA POTRZEB PLATFORMY WIDOKOWEJ” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-06-20 2017-07-10 12:45 2017-07-10 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Dojazdowej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-26 2017-06-12 12:45 2017-06-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów w „zawodach przyszłości” - dostawa pomocy dydaktycznych do wyposażenia pracowni przyrodniczej Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-19 2017-05-29 13:45 2017-05-29 14:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-05-12 2017-05-29 12:45 2017-05-29 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: pow. 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz oraz „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-21 2017-06-01 12:45 2017-06-01 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Zgierza w 2017 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-21 2017-05-11 13:45 2017-05-11 14:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja budynku garażowo-gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-19 2017-05-08 12:45 2017-05-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 225 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-12 2017-04-27 12:45 2017-04-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-04-04 2017-04-19 12:45 2017-04-19 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRZEBUDOWA ULICY JANA ŚNIECHOWSKIEGO W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-31 2017-04-18 12:45 2017-04-18 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów w „zawodach przyszłości” - dostawa sprzętu teleinformatycznego Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-30 2017-04-11 12:45 2017-04-11 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zmiana treści SIWZ. 3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 225 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa i rozbudowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Leopolda Staffa i Parzęczewskiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-21 2017-04-05 12:45 2017-04-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTO ZGIERZ W 2017 ROKU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-13 2017-03-21 12:45 2017-03-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: WYKONYWANIE NAPRAW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA ZGIERZA W 2017 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-03-08 2017-03-23 12:45 2017-03-23 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 209 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie siłowni wraz z wyposażeniem na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ulica Wschodnia 2 - Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2017-02-24 2017-03-13 12:45 2017-03-13 13:00

Plan zamówień
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE MIASTO ZGIERZ NA ROK 2017 (w trybie art.13a z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015r poz.2164 z późn.zm.) Wiecej...
Data publikacji: 2017-02-14

--- strona 2 z 29 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.