BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: REALIZACJA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ, PN.:„REKREACJA PRZED MALINKĄ” ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY DOLNEJ 47 W ZGIERZU Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-27 2019-06-11 12:45 2019-06-11 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 212.000,00 zł z VAT. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-20 2019-06-04 12:45 2019-06-04 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 209.000,00 zł z VAT
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-05-06 2019-05-21 12:45 2019-05-21 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie modernizacji ulicy Długiej w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-25 2019-05-10 12:45 2019-05-10 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2.294.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Rewitalizacja obiektu „Starego Młyna” w Zgierzu, jako nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-25 2019-05-17 12:45 2019-05-17 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 8 191.000,00 zł z VAT, w tym: a) w 2019 r. do 1.000.000,00 zł; b) w 2020 r. 7.191.000,00 zł Zamieszczono: 1.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie modernizacji ulicy Narutowicza w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-19 2019-05-08 13:45 2019-05-08 14:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2.695.000,00 zł z VAT. Zamieszczono zmianę treści SIWZ. Zamieszczono Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Miejsce ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie-Chełmy – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-10 2019-04-25 12:45 2019-04-25 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 209.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj, pn.:„Rekreacja przed Malinką”, zlokalizowanego przy ulicy Dolnej 47 w Zgierzu. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-08 2019-04-29 12:45 2019-04-29 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 206.000,00 zł z VAT. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-04 2019-04-24 13:45 2019-04-24 14:00
Uwagi:1. KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 1.000.000,00 zł z VAT. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 3. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa zbiornika kąpielowego wraz z systemem podczyszczania wód napływowych i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, modernizacja obiektów hydrotechnicznych – jazów oraz budowa pomostów dla wędkarzy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-04 2019-04-19 12:45 2019-04-19 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 2 700.000,00 zł z VAT(poprawa oczywistej omyłki rachunkowej).Zakres przedmiotowy pozostaje bez zmian.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-04-03 2019-04-11 12:45 2019-04-11 13:00
Uwagi:KWOTA, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA TO: 246.000,00 zł z VAT.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-03-11 2019-03-21 12:45 2019-03-21 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Projekt i budowa ścieżki rowerowej wraz z systemami „Bike & Ride” oraz „Park & Ride” w ramach zadania pt.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-03-11 2019-03-26 12:45 2019-03-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Koszenie traw w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych,skwerach, zieleńcach, działkach miejskich, placach zabaw i rowach na terenie Gminy Miasto Zgierz. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-19 2019-02-27 12:45 2019-02-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Oczyszczanie pozimowe dróg gminnych, chodników, parkingów, placów oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-18 2019-02-26 12:45 2019-02-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski w ramach projektu pn: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-11 2019-02-21 12:45 2019-02-21 13:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-02-07 2019-02-25 12:45 2019-02-25 13:00
Uwagi:1. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 2. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: PIELĘGNACJA, WYCINKA I DOSTAWA WRAZ Z SADZENIEM DRZEW NA TERENACH GMINY MIASTO ZGIERZ Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-30 2019-02-07 13:45 2019-02-07 14:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-23 2019-02-07 12:45 2019-02-07 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2019 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-14 2019-01-24 12:45 2019-01-24 13:00
Uwagi:Z uwagi na nadzwyczajną sytuację, spowodowaną przez wczorajszy alarm bombowy w Urzędzie Miasta Zgierza i zarządzoną przez Prezydenta Miasta Zgierza ewakuację budynku http://www.umz.zgierz.pl/infoserwis/popup.php?artid=36188, termin składania ofert został przedłużony do dnia 2019 - 01-24 godz. 12:45, otwarcie ofert nastąpi 2019 -01-24, o godz. 13:00.
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

--- strona 2 z 34 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.