BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa wodnego placu zabaw, pryszniców i footwasherów wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-01-04 2019-01-22 12:45 2019-01-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2019 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-18 2019-01-07 12:45 2019-01-07 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie Miasta Zgierza w 2019 roku. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-18 2019-01-08 12:45 2019-01-08 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Zgierza w 2019 r. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-12 2019-01-03 12:45 2019-01-03 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Profilowanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-10 2018-12-27 12:45 2018-12-27 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa mola pływającego z altaną i platformą widokową oraz budowa mostku (kładki ozdobnej) dla pieszych i rowerzystów w konstrukcji stalowej z drewnianą nawierzchnią na stawie w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-06 2018-12-21 12:45 2018-12-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie toalety publicznej, poidełek miejskich oraz kurtyn wodnych, wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-05 2018-12-20 12:45 2018-12-20 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Miasta Zgierz”, współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-12-04 2018-12-12 12:45 2018-12-12 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-29 2018-12-14 12:45 2018-12-14 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja oświetlenia, monitoringu i innej infrastruktury elektrycznej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-28 2018-12-18 13:45 2018-12-18 14:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 2. Zmieniono datę składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie kompleksowego remontu toalety publicznej, modernizacja budynku do przechowywania sprzętu (hangaru), zaprojektowanie i wykonanie: przyłącza wody i montażu poidełka, szczelnego zbiornika na ścieki, przyłącza wody i kanalizacji do pryszniców i footwasherów oraz przyłącza wody do wodnego placu zabaw objętych odrębnym postępowaniem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu, w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-28 2018-12-13 12:45 2018-12-13 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja oświetlenia, monitoringu i innej infrastruktury elektrycznej w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-28 2018-12-17 13:45 2018-12-17 14:00
Uwagi:1. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. 3. Zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa ścieżki zdrowia przy terenach zielonych (siłownia zewnętrzna), zielonej ścieżki zdrowia dla dzieci, skate parku oraz terenów piknikowych ze stolikami zewnętrznymi do gier i małą architekturą w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-16 2018-12-05 12:45 2018-12-05 13:00
Uwagi:Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Remont trybun w istniejącej hali sportowej na potrzeby zmiany sposobu użytkowania na halę lodową w ramach zadania: „Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – przebudowa niezbędnej infrastruktury” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Modernizacja hali sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 – utworzenie tafli lodowej z zakupem niezbędnej infrastruktury”. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-11-07 2018-11-22 12:45 2018-11-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Długiej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-18 2018-11-02 12:45 2018-11-02 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część V: Zaprojektowanie robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-15 2018-10-23 12:45 2018-10-23 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Czereśniowej z wyłączeniem chodników dla zadania pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Zgierzu” – etap II i III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-08 2018-10-24 12:45 2018-10-24 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: "Modernizacja obiektów sportowych MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 w celu poprawy warunków treningów zapaśników i łuczników -rozbudowa istniejącej hali o nową halę wielofunkcyjną" -etap II oraz termomodernizacja hali łuczniczej i zapaśniczej. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-04 2018-10-19 12:45 2018-10-19 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY - „AKCJA ZIMA” Zimowe utrzymanie gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów , alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie zimowym 2018/2019. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-10-02 2018-10-10 12:45 2018-10-10 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-19 2018-10-04 12:45 2018-10-04 13:00

--- strona 2 z 33 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.