BAZA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-19 2018-10-04 12:45 2018-10-04 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno – komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz” w ramach poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-18 2018-09-26 12:45 2018-09-26 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa nawierzchni w zakresie zadania pn. „Przebudowa ul. Czereśniowej w Zgierzu” – etap II i III. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-12 2018-09-27 12:45 2018-09-27 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Budowa Pomnika Wolności i Niepodległości w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-09-06 2018-09-21 12:45 2018-09-21 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej – wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-21 2018-09-05 12:45 2018-09-05 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-14 2018-08-31 12:45 2018-08-31 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 221 000
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: ”Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz”, w ramach podziałania VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-07 2018-08-30 12:45 2018-08-30 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-08-03 2018-08-20 12:45 2018-08-20 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa Stasiak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-19 2018-08-03 12:45 2018-08-03 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ulicy Solnej w Zgierzu Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-17 2018-08-01 12:45 2018-08-01 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-16 2018-07-31 12:45 2018-07-31 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2018/2019. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-11 2018-07-19 12:45 2018-07-19 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-07-06 2018-07-23 12:45 2018-07-23 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu – etap I: remont konserwatorski elewacji frontowej – części z wejściami do naw bocznych Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-29 2018-07-16 12:45 2018-07-16 13:00
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny w Zgierzu
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: PRACE BUDOWLANE NA ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PARAFIALNEJ W ZGIERZU PRZY UL. DŁUGIEJ 33 – ELEWACJA FRONTOWA OD UL. DŁUGIEJ Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-21 2018-07-11 12:45 2018-07-11 13:00
Uwagi:Postępowanie jest prowadzone dla: Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Zgierzu ul. Spacerowa 2, 95-100 Zgierz
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej - wykonanie nawierzchni jezdni, etap II, część I. Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-19 2018-07-04 12:45 2018-07-04 13:00

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-14 2018-06-22 12:45 2018-06-22 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu – Budżet Obywatelski Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-06-04 2018-06-19 12:45 2018-06-19 13:00
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert Stawiński

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano – montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza” Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-29 2018-06-13 12:45 2018-06-13 13:00

Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu – etap I (część II), etap II (część I) Wiecej...
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2018-05-25 2018-06-11 12:45 2018-06-11 13:00
Uwagi:Zamieszczono Klauzulę informacyjną RODO oraz zaktualizowane formularze oferty
Wprowadził(a):Agnieszka Sobczak

--- strona 2 z 32 ---

Wyszukiwarka zamówien publicznych


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych przetargach wpisz adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.