Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 193 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ”Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej”
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2010-07-23 2010-08-18 12:45 2010-08-18 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2010-07-23 12:51 99.19 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2010-07-27 09:41 85.93 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (II)
2010-07-30 15:36 65.98 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2010-07-23 12:51 358.78 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2010-07-23 12:51 132.81 KB 
dokument Załącznik nr 1
2010-07-23 12:51 27803.06 KB 
dokument Formularz oferty
2010-07-23 12:51 155.34 KB 
dokument Oświadczenia Wykonawcy
2010-07-23 12:51 124.79 KB 
dokument Oświadczenia Podmiotu Składowego
2010-07-23 12:51 132.74 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2010-07-23 12:51 121.03 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2010-07-23 12:51 84.64 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2010-07-23 12:51 92.2 KB 
dokument Oświadczenie o uprawnieniach
2010-07-23 12:51 108.79 KB 
dokument Wzór umowy
2010-07-23 12:51 155.25 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2010-07-27 09:41 173.94 KB 
dokument Pytania
2010-07-30 15:36 126.67 KB 
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2010-07-30 15:36 339.23 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyniku postępowania
2010-08-26 12:26 1589.51 KB 
Uwagi:Postępowanie prowadzone jest dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny, plac Jana Pawła II 11/13, 95-100 Zgierz. Uwaga: Zmiana terminu składania ofert. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.