Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 000 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2012-12-21 2013-01-28 12:45 2013-01-28 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2012-12-21 15:35 383.91 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2013-01-17 15:19 251.12 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2012-12-21 15:35 972.33 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2012-12-21 15:35 226.45 KB 
dokument Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
2012-12-21 15:35 1322.84 KB 
dokument Załącznik nr I
2012-12-21 15:35 297.12 KB 
dokument Załącznik nr II
2012-12-21 15:35 337.38 KB 
dokument Załącznik nr III
2012-12-21 15:35 305.66 KB 
dokument Załącznik nr IV
2012-12-21 15:35 301.37 KB 
dokument Załącznik nr V
2012-12-21 15:35 974.35 KB 
dokument Formularz oferty
2012-12-21 15:35 346.62 KB 
dokument Formularz cenowy
2012-12-21 15:35 179.9 KB 
dokument Oświadczenia wykonawcy
2012-12-21 15:35 240.38 KB 
dokument Oświadczenia podmiotu składowego
2012-12-21 15:35 252.1 KB 
dokument Oświadczenie podwykonawcy
2012-12-21 15:35 244.32 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2012-12-21 15:35 202.57 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi
2012-12-21 15:35 201.97 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2012-12-21 15:35 204.19 KB 
dokument Oświadczenie o uprawnieniach
2012-12-21 15:35 266.76 KB 
dokument Wzór umowy
2012-12-21 15:35 227.14 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2012-12-21 15:35 465.83 KB 
dokument I Kwartał ulic zdjęcia
2012-12-21 15:35 5559.63 KB 
dokument II Park projekt Lipski i Wujek cz1
2012-12-21 15:35 17172.15 KB 
dokument II Park projekt Lipski i Wujek cz2
2012-12-21 15:35 12996.09 KB 
dokument III Plac Kilińskiego cz1
2012-12-21 15:35 10980.77 KB 
dokument III Plac Kilińskiego cz2a
2012-12-21 15:35 18707.75 KB 
dokument III Plac Kilińskiego cz2b
2012-12-21 15:35 12762.59 KB 
dokument III Plac Kilińskiego cz3
2012-12-21 15:35 12405.09 KB 
dokument IV CKDZ Zdjęcia i Wizualizacje
2012-12-21 15:35 2770.46 KB 
dokument V Monitoring
2012-12-21 15:35 4644.72 KB 
dokument VI Załączniki do dokumentacji
2012-12-21 15:35 7370.39 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-01-16 15:47 341.73 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-01-17 15:19 517.04 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-01-25 15:37 569.26 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2013-01-17 15:19 288.47 KB 
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2013-01-24 15:03 2395.37 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2013-03-01 15:36 536.18 KB 
Uwagi:Zmiana terminu składania ofert, wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.