Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 200 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Nadzór inwestorski nad robotami budowlano - montażowymi w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum Miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2013-02-18 2013-03-11 12:45 2013-03-11 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2013-02-18 15:29 361.69 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013-02-18 15:29 802.11 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2013-02-18 15:29 228.72 KB 
dokument Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia
2013-02-18 15:29 181.19 KB 
dokument Formularz oferty
2013-02-18 15:29 291.54 KB 
dokument Oświadczenia Wykonawcy
2013-02-18 15:29 242.04 KB 
dokument Oświadczenia Podmiotu Składowego
2013-02-18 15:29 253.87 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2013-02-18 15:29 207.25 KB 
dokument Oświadczenie o uprawnieniach
2013-02-18 15:29 322.05 KB 
dokument Wzór umowy
2013-02-18 15:29 391.74 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-03-07 12:18 446.05 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2013-03-08 13:19 345.19 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2013-03-06 15:37 781.2 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2013-04-08 15:59 615.2 KB 
Uwagi:Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.