Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2014-04-08 2014-04-16 12:45 2014-04-16 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2014-04-08 16:33 286.98 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2014-04-08 16:33 1092.59 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2014-04-08 16:33 82.82 KB 
dokument Załącznik nr 1
2014-04-08 16:33 373.99 KB 
dokument Formularz oferty
2014-04-08 16:33 462.89 KB 
dokument Formularz cenowy
2014-04-08 16:33 333.11 KB 
dokument Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
2014-04-08 16:33 274.01 KB 
dokument Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2014-04-08 16:33 317.19 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2014-04-08 16:33 249.65 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2014-04-08 16:33 218.42 KB 
dokument Wzór umowy
2014-04-08 16:33 785.51 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2014-04-10 14:07 79.71 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ (2)
2014-04-11 10:48 73.13 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2014-04-09 11:57 77.22 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2014-04-29 10:21 150.57 KB 
Uwagi:1. Zamieszczono zmianę treści SIWZ. 2. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.