Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 207 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zakup systemu prezentacji multimedialnej do projektu pn.: "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2014-04-08 2014-04-16 13:45 2014-04-16 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2014-04-08 16:53 286.68 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2014-04-08 16:53 1096.79 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2014-04-08 16:53 73.6 KB 
dokument Załącznik
2014-04-08 16:53 195.38 KB 
dokument Formularz oferty
2014-04-08 16:53 462.93 KB 
dokument Formularz cenowy
2014-04-08 16:53 160.93 KB 
dokument Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
2014-04-08 16:53 274.02 KB 
dokument Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2014-04-08 16:53 317.17 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2014-04-08 16:53 249.64 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2014-04-08 16:53 218.62 KB 
dokument Wzór umowy
2014-04-08 16:53 793.74 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2014-04-09 11:59 80.24 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Zawiadomienie o wyborze oferty
2014-04-25 13:59 115.67 KB 
Uwagi:Zamieszczono zmianę treści SIWZ
Wprowadził(a):Ewa StasiakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.