Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 350 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Norwida, ulica Reja
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-06-25 2020-07-13 12:45 2020-07-13 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2020-06-25 11:53 3881.2 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2020-06-25 11:53 942.4 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-06-25 11:53 477.76 KB 
dokument Załącznik nr 1
2020-06-25 11:53 981.1 KB 
dokument Załącznik nr 2
2020-06-25 11:53 282.38 KB 
dokument Załącznik nr 3
2020-06-25 11:53 557.15 KB 
dokument Formularz oferty
2020-06-25 11:53 94 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2020-06-25 11:53 55.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-06-25 11:53 44.5 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2020-06-25 11:53 88 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2020-06-25 11:53 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2020-06-25 11:53 59 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2020-06-25 11:53 59.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe
2020-06-25 11:53 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2020-06-25 11:53 487.49 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2020-07-08 14:03 261.27 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-08-28 10:54 408.1 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2020-07-13 14:19 430.94 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Małgorzata GarusJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.