Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Utworzenie na terenie miasta Zgierza Otwartych Stref Aktywności i Miejsc Integracji Społecznej w ramach: - zadania inwestycyjnego pn.: „Miejsca integracji społecznej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza”, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-09-20 2019-10-09 13:45 2019-10-09 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-09-20 12:36 3064.14 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-10-02 12:08 321.26 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-09-20 12:36 971.28 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-09-20 12:36 1021.26 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-09-20 12:36 1355.06 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-09-20 12:36 14583.34 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-09-20 12:36 2432.58 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-09-20 12:36 2790.24 KB 
dokument Formularz oferty
2019-09-20 12:36 94 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-09-20 12:36 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-09-20 12:36 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-09-20 12:36 59.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-09-20 12:36 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-09-20 12:36 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-09-20 12:36 47 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-09-20 12:36 39 KB 
dokument owu
2019-09-20 12:36 467.22 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-09-26 12:23 318.46 KB 
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ II
2019-10-03 15:32 320.68 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
2019-10-02 12:08 338.07 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi
2019-10-02 12:08 726.93 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-10-11 14:28 317.75 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-10-09 14:48 440.36 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ. Zamieszczono wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.