Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZIMY - „AKCJA ZIMA” Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, wraz z chodnikami, parkingami, placami, oraz ścieżkami rowerowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie zimowym - 2019/2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-01 2019-10-09 12:45 2019-10-09 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-10-01 13:30 2857.02 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-10-01 13:30 970.06 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-10-01 13:30 1473.5 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-10-01 13:30 23.19 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-10-01 13:30 50 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-10-01 13:30 142.5 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-10-01 13:30 59 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2019-10-01 13:30 35 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2019-10-01 13:30 54 KB 
dokument Załącznik nr 7 do OPZ
2019-10-01 13:30 11332.46 KB 
dokument Załącznik nr 8 do OPZ
2019-10-01 13:30 4257.13 KB 
dokument Załącznik nr 9 do OPZ
2019-10-01 13:30 105 KB 
dokument Formularz oferty
2019-10-01 13:30 96 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-10-01 13:30 72 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-10-01 13:30 54.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-10-01 13:30 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-10-01 13:30 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-10-01 13:30 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-10-01 13:30 58 KB 
dokument Potencjał techniczny
2019-10-01 13:30 37.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi
2019-10-01 13:30 41 KB 
dokument Wzór umowy
2019-10-01 13:30 1621.35 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana - Sprostowanie
2019-10-07 15:31 1330.75 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-10-29 14:41 281.38 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-10-09 13:45 2103.36 KB 
Uwagi:Zamieszczono - Zmianę - Sprostowanie do SIWZ ( treści umowy)
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.