Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto Zgierz – ulica Grotnicka.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-07 2019-10-22 12:45 2019-10-22 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-10-07 13:14 2543.87 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-10-07 13:14 968.51 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-10-07 13:14 4086.81 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-10-07 13:14 1468.58 KB 
dokument Załącznik nr 1a do OPZ cz.1
2019-10-07 13:14 2223.17 KB 
dokument Załącznik nr 1a do OPZ cz.2
2019-10-07 13:14 2968.8 KB 
dokument Załącznik nr 1b do OPZ
2019-10-07 13:14 151.49 KB 
dokument Załącznik nr 1c do OPZ
2019-10-07 13:14 145.72 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-10-07 13:14 13114.05 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-10-07 13:14 4093.43 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-10-07 13:14 1426.29 KB 
dokument Formularz oferty
2019-10-07 13:14 92.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-10-07 13:14 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-10-07 13:14 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-10-07 13:14 58 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-10-07 13:14 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-10-07 13:14 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-10-07 13:14 48 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-10-07 13:14 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-10-07 13:14 467.17 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-11-08 12:32 569.16 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-10-22 14:39 3755.24 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.