Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Unieważnienie przetargu Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Utworzenie na terenie miasta Zgierza Otwartych Stref Aktywności i Miejsc Integracji Społecznej w ramach: - zadania inwestycyjnego pn.: „Miejsca integracji społecznej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza”, w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-16 2019-10-31 12:45 2019-10-31 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-10-16 11:58 3037.07 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-10-16 11:58 970.78 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-10-16 11:58 1057.57 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-10-16 11:58 15190.07 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-10-16 11:58 5314.77 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-10-16 11:58 2432.58 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-10-16 11:58 2790.24 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2019-10-16 11:58 484.89 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2019-10-16 11:58 541.43 KB 
dokument Formularz oferty
2019-10-16 11:58 93 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-10-16 11:58 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-10-16 11:58 56.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-10-16 11:58 59.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-10-16 11:58 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-10-16 11:58 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-10-16 11:58 47 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-10-16 11:58 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-10-16 11:58 467.22 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-11-14 11:35 296.51 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-10-31 14:26 430.21 KB 
Uwagi:Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 578.983,14 zł z VAT.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.