Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 14.273.631,00 złotych dla Gminy Miasto Zgierz
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-23 2019-11-08 13:45 2019-11-08 14:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-10-23 12:10 2042.12 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-10-31 14:25 245.72 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-10-23 12:10 973.04 KB 
dokument Załącznik nr 26.3 do SIWZ
2019-10-23 12:10 6508.52 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-10-23 12:10 17671.61 KB 
dokument Formularz oferty
2019-10-23 12:10 94 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-10-23 12:10 44 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-10-23 12:10 54 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-10-23 12:10 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-10-23 12:10 58 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-10-23 12:10 14068.28 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-11-05 14:28 232.82 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi
2019-11-05 14:28 803.48 KB 
dokument Sprostowanie wyjaśnienia treści SIWZ
2019-11-05 15:10 218.7 KB 
dokument Pytania i odpowiedzi poprawione
2019-11-05 15:10 745.61 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2019-10-31 14:25 290.34 KB 
dokument Uchwała RIO
2019-10-31 14:25 481.71 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-11-29 12:53 369.27 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-11-08 14:38 403.48 KB 
Uwagi:Zamieszczono zmianę treści SIWZ. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ.
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.