Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie rewitalizacji obiektów na terenie Miasta Tkaczy i w jego otoczeniu – remont konserwatorski budynku Muzeum Miasta Zgierza w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-10-23 2019-11-14 12:45 2019-11-14 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-10-23 14:14 61909.52 KB 
dokument Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-10-29 16:26 273.03 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-10-23 14:14 983.49 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-10-23 14:14 7888.56 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-10-23 14:14 1942.87 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-10-23 14:14 6766.46 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-10-23 14:14 119.88 KB 
dokument Załącznik nr 5 do OPZ
2019-10-23 14:14 265.51 KB 
dokument Załącznik nr 6 do OPZ
2019-10-23 14:14 179.56 KB 
dokument Załacznik nr 7 do OPZ
2019-10-23 14:14 130.07 KB 
dokument Załacznik nr 8 do OPZ
2019-10-23 14:14 124.51 KB 
dokument Załącznik nr 9 do OPZ
2019-10-23 14:14 16442.71 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-10-23 14:14 91.5 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-10-23 14:14 56 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-10-23 14:14 44 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-10-23 14:14 59 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-10-23 14:14 88.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-10-23 14:14 58 KB 
dokument potencjał wykonawczy_roboty budowlane
2019-10-23 14:14 46.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe _roboty budowlane
2019-10-23 14:14 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-10-23 14:14 180.5 KB 
Zmiana treści SIWZ
dokument Zmiana treści SIWZ
2019-10-29 16:26 289.78 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz. 1
2019-10-29 16:26 61840.32 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz. 2
2019-10-29 16:26 14751.62 KB 
dokument Załącznik nr 1 cz. 3
2019-10-29 16:26 2836.05 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-11-28 12:01 446.94 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-11-14 13:46 411.23 KB 
Uwagi:Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.