Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY KS. JERZEGO KOWALCZYKA W ZGIERZU
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-11-12 2019-11-27 12:45 2019-11-27 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2019-11-12 15:26 29506.38 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2019-11-12 15:26 983.02 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-11-12 15:26 3058.89 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-11-12 15:26 24158.26 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ_cz 1
2019-11-12 15:26 1800.19 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ_cz 2
2019-11-12 15:26 2023.92 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ_cz 3
2019-11-12 15:26 1103.76 KB 
dokument Załacznik nr 2 do OPZ_cz 1
2019-11-12 15:26 28829.95 KB 
dokument Załacznik nr 2 do OPZ_cz 2
2019-11-12 15:26 19456.79 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-11-12 15:26 2379.09 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-11-12 15:26 1170.38 KB 
dokument decyzja celu publicznego
2019-11-12 15:26 4284.53 KB 
dokument decyzje
2019-11-12 15:26 8218.87 KB 
dokument plan zagospodarowania
2019-11-12 15:26 5224.5 KB 
dokument profil
2019-11-12 15:26 1683.24 KB 
dokument Formularz Oferty
2019-11-12 15:26 92.5 KB 
dokument Formularz Cenowy
2019-11-12 15:26 38 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2019-11-12 15:26 55 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-11-12 15:26 44 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2019-11-12 15:26 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-11-12 15:26 58 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2019-11-12 15:26 88.5 KB 
dokument potencjał wykonawczy_roboty budowlane
2019-11-12 15:26 48 KB 
dokument doświadczenie zawodowe _roboty budowlane
2019-11-12 15:26 39 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-11-12 15:26 182.5 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-11-26 08:46 232.2 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2019-12-04 13:32 406.63 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2019-11-27 15:00 3734.19 KB 
dokument Informacja o złożonych ofertach - poprawiona
2019-11-28 08:39 423.2 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.