Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Usługa
Przedmiot: Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy Miasto Zgierz oraz zapobieganie bezdomności zwierząt: - część I - w okresie 01.02.2020 r. - 31.03.2021 r. - część II - w okresie 02.01.2020 r. - 31.03.2021 r.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-11-19 2019-12-02 12:45 2019-12-02 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-11-19 13:57 6658.17 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-11-19 13:57 976.35 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia cz. I
2019-11-19 13:57 2062.22 KB 
dokument Zakres ilościowy usług - część I
2019-11-19 13:57 391.11 KB 
dokument Wzór umowy - część I
2019-11-19 13:57 2581.4 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia cz. II
2019-11-19 13:57 1686.55 KB 
dokument Zakres ilościowy usług - część II
2019-11-19 13:57 291.7 KB 
dokument Wzór umowy - część II
2019-11-19 13:57 2174.23 KB 
dokument Oświadczenia mieszkańca miasta Zgierza
2019-11-19 13:57 665.15 KB 
dokument Formularz oferty cz. I
2019-11-19 13:57 93 KB 
dokument Formularz oferty cz. II
2019-11-19 13:57 94 KB 
dokument Formularz cenowy cz. II
2019-11-19 13:57 40.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-11-19 13:57 55 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o grupie kapitałowej
2019-11-19 13:57 44 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-11-19 13:57 89 KB 
dokument Oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału
2019-11-19 13:57 58.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy
2019-11-19 13:57 58 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. I
2019-11-19 13:57 53.5 KB 
dokument Potencjał techniczny cz. II
2019-11-19 13:57 47.5 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty cz. I
2019-12-23 12:11 263.13 KB 
dokument Informacja o wyborze oferty cz. II
2019-12-23 12:11 251.85 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach cz. I
2019-12-02 14:21 221.36 KB 
dokument Informacja o złożonych ofertach cz. II
2019-12-02 14:21 385.6 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.