Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 5 548 000 euro
Rodzaj: Roboty budowlane
Przedmiot: Wykonanie projektu i przebudowa zbiornika kąpielowego wraz z systemem podczyszczania wód napływowych i infrastrukturą techniczną towarzyszącą, modernizacja obiektów hydrotechnicznych – jazów, budowa pomostów dla wędkarzy oraz wykonanie kompleksowego remontu toalety publicznej wraz z instalacją zew. wody i prądu, montaż poidełka oraz remont elewacji, nawierzchni i pomostów przy budynku hangaru na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka” w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-12-17 2020-01-13 12:45 2020-01-13 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-12-17 11:19 3477.65 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-12-17 11:19 972.75 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-12-17 11:19 1564.84 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-12-17 11:19 2610.9 KB 
dokument Załącznik nr 2 do OPZ
2019-12-17 11:19 491.29 KB 
dokument Załącznik nr 3 do OPZ
2019-12-17 11:19 252.86 KB 
dokument Załącznik nr 4 do OPZ
2019-12-17 11:19 240.45 KB 
dokument Formularz oferty
2019-12-17 11:19 92 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-12-17 11:19 56.5 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-12-17 11:19 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2019-12-17 11:19 59.5 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-12-17 11:19 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-12-17 11:19 58 KB 
dokument Potencjał wykonawczy
2019-12-17 11:19 48.5 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - roboty budowlane
2019-12-17 11:19 39 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe - usługi
2019-12-17 11:19 41.5 KB 
dokument Ogólne warunki umowy
2019-12-17 11:19 467.05 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-02-06 13:09 278.75 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2020-01-13 13:29 285.87 KB Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.