Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 221 000 euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Zgierz na rok 2020.
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2019-12-17 2019-12-30 12:45 2019-12-30 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie
2019-12-17 13:06 1755.38 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2019-12-17 13:06 1006.17 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2019-12-17 13:06 404.39 KB 
dokument Załącznik nr 1 do OPZ
2019-12-17 13:06 74.62 KB 
dokument Formularz oferty
2019-12-17 13:06 86 KB 
dokument Formularz cenowy
2019-12-17 13:06 37.5 KB 
dokument Klauzula informacyjna RODO
2019-12-17 13:06 55 KB 
dokument Oświadczenie o grupie kapitałowej
2019-12-17 13:06 44 KB 
dokument Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu
2019-12-17 13:06 88.5 KB 
dokument Oświadczenie Podwykonawcy o wykluczeniu
2019-12-17 13:06 57.5 KB 
dokument Wzór umowy
2019-12-17 13:06 1074.07 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2019-12-20 12:15 259 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-01-02 15:33 246.97 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacja o złożonych ofertach
2019-12-30 13:56 238.06 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Agnieszka SobczakJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.