Gmina Miasto Zgierz
Tryb: Przetarg nieograniczony Stan: Rozstrzygnięty Wartość: do 214 000 Euro
Rodzaj: Dostawa
Przedmiot: Dostawa kruszywa granitowego dla potrzeb remontu dróg gruntowych lub wzmocnionych tłuczniem kamiennym na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2020 roku
Data publikacji Termin składania ofert/wniosków: Termin otwarcia ofert:
2020-02-05 2020-02-13 12:45 2020-02-13 13:00
Typ dokumentuData publikacjiRozmiar
Ogłoszenie
dokument Ogłoszenie o zamówieniu
2020-02-05 10:21 2139.86 KB 
SIWZ
dokument Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2020-02-05 10:21 968.62 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia
2020-02-05 10:21 444.87 KB 
dokument Umowa dostawy
2020-02-05 10:21 373.39 KB 
dokument Formularz Oferty
2020-02-05 10:21 93 KB 
dokument Formularz Cenowy
2020-02-05 10:21 41 KB 
dokument Klauzula Informacyjna RODO
2020-02-05 10:21 55 KB 
dokument oświadczenie o grupie kapitałowej
2020-02-05 10:21 43.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu
2020-02-05 10:21 58.5 KB 
dokument wstępne oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
2020-02-05 10:21 88.5 KB 
dokument oświadczenie podwykonawcy o wykluczeniu
2020-02-05 10:21 58.5 KB 
dokument doświadczenie zawodowe _dostawy
2020-02-05 10:21 41 KB 
Pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ
dokument Wyjaśnienie treści SIWZ
2020-02-10 10:55 243.94 KB 
Informacja o wyniku postępowania
dokument Informacja o wyborze oferty
2020-02-26 14:53 402.82 KB 
Inne dokumenty
dokument Informacje o złożonych ofertach
2020-02-13 13:48 556.07 KB 
Uwagi:Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ
Wprowadził(a):Robert StawińskiJeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach w tym przetargu wprowadź swój adres e-mail:
Dodaj
Baza Zamówień Publicznych ver. 17.03.02. Copyright © EURON Sp. z o.o.